רדומישל רבתי והסביבה: ספר זכרון/ גרויס ראדאמישלע און סביבה: יזכור בוך, ארגון יוצאי רדומישל והסביבה בישראל

Author: 
הרשושנים, הלל (ע' עברית) ויצחק טורקוב-גרודברג (ע', יידיש)
Publication title: 
רדומישל רבתי והסביבה: ספר זכרון/ גרויס ראדאמישלע און סביבה: יזכור בוך, ארגון יוצאי רדומישל והסביבה בישראל
Publisher: 
ארגון יוצאי רדומישל והסביבה בישראל
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1971
Publication Language: 
Community: 

רודקי: ספר יזכור ליהודי רודקי והסביבה

Author: 
כרוסט, יוסף (ע')
Publication title: 
רודקי: ספר יזכור ליהודי רודקי והסביבה
Publisher: 
בהשתתפות יוצאי קהילת רודקי
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1978
Publication Language: 
Remarks: 

Includes the section and introduction in English:
Rudki Memorial Book of the Jews of Rudki and Vicinity

Community: 

ספר זכרון לקהילות ראדיחוב, לופאטין, ויטקוב נובי, חולויוב, טופורוב, סטניסלבטשיק, סטרמילטש, שטרוויץ, והכפרים: אובין, בארילוב, ווליצה

Author: 
קרסל, גצל (ע')
Publication title: 
ספר זכרון לקהילות ראדיחוב, לופאטין, ויטקוב נובי, חולויוב, טופורוב, סטניסלבטשיק, סטרמילטש, שטרוויץ, והכפרים: אובין, בארילוב, ווליצה-ויגודה, סקרילוב, זאוויטש, מיקאלאיוב, דמיטרוב, סינקוב ועוד
Publisher: 
ארגון יושבי היישובים... בארץ ובחו"ל
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1976
Publication Language: 
Remarks: 

Includes parts on Radehiv (14-168), Łopatyn (169-340), and additional settlements (341-629);
for expansion see the comment in Hebrew.

Community: 

Jewish life in Cracow 1918-1939, foreword – Antony Polonsky

Author: 
Martin, Sean
Publication title: 
Jewish life in Cracow 1918-1939, foreword – Antony Polonsky
Publisher: 
Vallentine Mitchell/ Frank Cass publishers
Publishing place: 
Portland, Oregon/ Londo
Date: 
2004
Publication Language: 
Remarks: 

For a review: See the comment in Hebrew.

Community: 

קראקא – מוזיאון לחורבן

Author: 
שורין, אהרן בן-ציון
Publication title: 
קראקא – מוזיאון לחורבן
Source published in: 
הנ"ל, קשת גבורים, ד: דמויות באופק היהודי של דור אחרון, 247—252.
Publisher: 
מוסד הרב קוק
Publishing place: 
ירושלים
Date: 
2004
Community: 

תיעוד בתי העלמין היהודיים בקרקוב, תרגום לאנגלית – אלן סטפק, תרגום לפולנית – אריה בראונר

Author: 
יערי, בנימין, לילי הבר ואודי צין (ע')
Publication title: 
תיעוד בתי העלמין היהודיים בקרקוב, תרגום לאנגלית – אלן סטפק, תרגום לפולנית – אריה בראונר
Publisher: 
ארגון יוצאי קרקוב בישראל, ובסיוע קרן רונלד ס. לאודר, ניו-יורק, ותיעוד בתי עלמין
Publishing place: 
ישראל
Date: 
2004
Publication Language: 
Community: 

ההיסטוריוגרפיה של קרקוב היהודית

Author: 
הונדרט, גרשון דוד
Publication title: 
ההיסטוריוגרפיה של קרקוב היהודית
Source published in: 
ריינר אלחנן (ע'), קראקא - קז'ימייז' - קרקוב: מחקרים בתולדות יהודי קרקוב,15—27.
Publisher: 
המרכז לחקר תולדות היהודים בפולין והמכון לחקר התפוצות, אוניברסיטת תל-אביב
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
2001
Publication Language: 
Community: 

Jüdisches Städtebild Krakau

Author: 
Klanska, Maria (hrgb.),
Publication title: 
Jüdisches Städtebild Krakau
Publisher: 
Jüdischer Verlag
Publishing place: 
Frankfurt a.M.
Date: 
1994
Publication Language: 
Remarks: 

[Kraków the Jewish city]

Community: 

The Jews of Cracow, translation, Ewa Basiura, edited by Zdzislaw Les ; text revision, Andrew H. Tobin

Author: 
Duda, Eugeniusz
Publication title: 
The Jews of Cracow, translation, Ewa Basiura, edited by Zdzislaw Les ; text revision, Andrew H. Tobin
Publisher: 
Wydawn. 'Hagada' and Argona-Jarden Jewish Bookshop,
Publishing place: 
Krakow
Date: 
1999
Publication Language: 
Remarks: 

First appeared in Polish, Warsaw 1991.

Community: 

Krakowskie Judaica

Author: 
Duda, Eugeniusz
Publication title: 
Krakowskie Judaica
Publisher: 
Wydawn. PTTK 'Kraj'
Publishing place: 
Warszawa
Date: 
1991
Publication Language: 
Remarks: 

[Kraków Jewry]
Also appeared in the translation to English, 1999.

Community: