קרקוב וראשית תנועת הפועלים היהודית בפולין

Author: 
גלברד, אריה
Publication title: 
קרקוב וראשית תנועת הפועלים היהודית בפולין
Source published in: 
ריינר אלחנן (ע'), קראקא - קז'ימייז' - קרקוב: מחקרים בתולדות יהודי קרקוב, 191—204.
Publisher: 
המרכז לחקר תולדות היהודים בפולין והמכון לחקר התפוצות, אוניברסיטת תל-אביב
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
2001
Publication Language: 
Community: 

מראשיתה של תנועת העבודה הציונית בגליציה

Author: 
גלבר, נתן מיכאל
Publication title: 
מראשיתה של תנועת העבודה הציונית בגליציה
Source published in: 
דבר, שנה 24, קיט, 7078, י"ט בתשרי תש"ט, 22.10.1948, 3.
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1948
Publication Language: 
Remarks: 

Includes references to a series of Jewish public activists in Galicia, Socialists and Zionists
(for more details - see the comments in Hebrew).

Jüdischer Antizionismus in der sozialistischen Bewegung Galiziens

Author: 
Kuhn, Rick
Publication title: 
Jüdischer Antizionismus in der sozialistischen Bewegung Galiziens
Source published in: 
Pardès, 15 (2009), 124-145.
Publisher: 
J.C.Lattes
Publishing place: 
Paris
Date: 
2009
Publication Language: 
Subjects: 
Remarks: 

Anti-Zionism in the socialist party of Galicia.
Appeared later in English:
Kuhn Rick, Jewish anti-Zionism in the Galician Socialist Movement, Grabski August (ed.), Rebels against Zion: Studies on the Jewish Left Anti-Zionism, [Żydowski Instytut Historyczny], Warsaw 2011, 47-65

אידאולוגיה במבחן המציאות: ההתגבשות הרעיונית של השומר הצעיר בפולין ובגליציה (1927—1939)

Author: 
ארגמן, דוד
Publication title: 
אידאולוגיה במבחן המציאות: ההתגבשות הרעיונית של השומר הצעיר בפולין ובגליציה (1927—1939)
Publisher: 
יד יערי
Publishing place: 
גבעת חביבה
Date: 
2007
Publication Language: 
Subjects: 

Особенности еврейского социал-демократического движения в Галиции (конец XIX - начало XX вв)

Author: 
Жерноклеев, Олег Станиславович
Publication title: 
Особенности еврейского социал-демократического движения в Галиции (конец XIX - начало XX вв)
Source published in: 
Бурмистров К.Ю. [и др.] (Ред.), Материалы Тринадцатой Ежегодной Международной Междисциплинарной конференции по иудаике, 2006, 417-425.
Publisher: 
Центр научных работников и преподавателей иудаики в вузах 'Сэфер'
Publishing place: 
Москва
Date: 
2006
Publication Language: 
Subjects: 
Remarks: 

[The distniction of the Social-democrat Jewish movement in Galicia (end of the 19th century and beginning of the 20th century)]

איחוד מפולג: הברית העולמית של מפלגות פועלי ציון 1907—1920

Author: 
בלשן, צביה
Publication title: 
איחוד מפולג: הברית העולמית של מפלגות פועלי ציון 1907—1920
Publisher: 
מכון בן גוריון לחקר ישראל, הציונות ומורשת בן גוריון
Publishing place: 
קריית שדה בוקר
Date: 
2004
Publication Language: 
Subjects: 
Remarks: 

[On the basis of dissertation: the world-wide allience of Poale Zion party 1907-1920, Tel Aviv University, Tel Aviv 1992].
An abundance of references all along the book to Galician Jewry and its personages. Mainly the segment: "Poale Zion in Austria" (26-40). And also, according to index, the following values: Martin Buber, Bucovina, Galicia, Eastern Galicia, Western Galicia, Nathan Gross, Drohobycz, Leon Chasanowich, Lwów (Lemberg), Berl Locker (many references), Jean Fischer, Jacob Kenner, Kraków, Max Rosenfeld, and Aaron Leib Schussheim.
Critique: Rojanski Rachel, 'Zvia Balshan. Ihud mefulag: […]', AJS Rreview, 31, 2 (November 2007), 394-396.

Austro-Marxism and the Jews in Galicia

Author: 
Bunzl, John
Publication title: 
Austro-Marxism and the Jews in Galicia
Source published in: 
Jacobs Jack (Ed.), Jewish Politics in Eastern Europe: The Bund at 100, 172-178.
Publisher: 
New York University Press, New York, in association with the Jewish Historical Institute, Warsaw,
Date: 
2001
Publication Language: 
Subjects: 

שתי קבוצות מהגרים בישוב היהודי בארץ-ישראל: בעשור השני והשלישי של המאה העשרים, דוקטורט

Author: 
ויילר, יעל
Publication title: 
שתי קבוצות מהגרים בישוב היהודי בארץ-ישראל: בעשור השני והשלישי של המאה העשרים, דוקטורט
Publisher: 
האוניברסיטה העברית
Publishing place: 
ירושלים
Date: 
2001
Publication Language: 
Remarks: 

Chiefly the part on 'Hashomer Hatzair' (pp. 20-154), and in particular, the references to the background
of the movement befor the Aliyah, mainly in Galicia (20-24).

פועלי-ציון בקיסרות האוסטרית 1904—1914

Author: 
אונגר, שבתאי
Publication title: 
פועלי-ציון בקיסרות האוסטרית 1904—1914
Publisher: 
המרכז למורשת בן-גוריון - קריית שדה-בוקר, המכון לחקר הציונות ע"ש חיים וייצמן - אוניברסיטת תל-אביב,
Publishing place: 
ישראל
Date: 
2001
Publication Language: 
Remarks: 

Including review about the economic situation of the jews in Galicia (8-10) and Bukovina (10—11), as well
as many references to the development of Poale-Zion movement in those countries. More details about
communities and figures – in the Hebrew note.

הרדיקליזציה הקומוניסטית של הנוער היהודי: תנועת השומר הצעיר בגליציה, 1930—1933

Author: 
צור, אלי
Publication title: 
הרדיקליזציה הקומוניסטית של הנוער היהודי: תנועת השומר הצעיר בגליציה, 1930—1933
Source published in: 
גלעד, 17 (2000), פט-קיד.
Publisher: 
אוניברסיטת תל-אביב
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
2000
Publication Language: 
Subjects: 
Remarks: 

Including references to Leon Reich, Osias Thon (91), Mordechai Oren (94, 98, 103, 107, 110, 112), Igancy Schwarzbart (94-96), Meir Yaari (100, 103, 104, 111), Elijah Hausmann (107-111), Gola Mire (107-112), Chaim Margulies (107-110), Mordechai Lahav (Zuckerman) (107-110), Samuel Schwartz (107-111).