שטרן, יחיאל מיכל, ספר גדולי הדורות: סקירה קצרה ותמציתית מחיי וחיבורי גדולי הדורות בעבר, תשנ"ו, 1071

Author: 
שטרן, יחיאל מיכל
Title: 
שטרן, יחיאל מיכל, ספר גדולי הדורות: סקירה קצרה ותמציתית מחיי וחיבורי גדולי הדורות בעבר, תשנ"ו, 1071
Publisher: 
מכון מנחת ישראל
Publishing place: 
ירושלים
Date: 
1996
Publication Language: 
Subjects: 

Jewish diplomacy at a crossroads

Author: 
Engel, David
Title: 
Jewish diplomacy at a crossroads
Published in: 
Diner, Hasia R., Gennady, Estraikh (ed.), Mapping the Jewish World
Publisher: 
New York University Press
Publishing place: 
New York
Date: 
2013
Publication Language: 
Subjects: 
Remarks: 

About Leon Reich - 27—32

מדיניות של יהודי גליציה המזרחית: בהנהגתו של ד"ר ליאון רייך 1918—1929, עבודת-גמר (מ.א.)

Author: 
פוטש, יוסף
Title: 
מדיניות של יהודי גליציה המזרחית: בהנהגתו של ד"ר ליאון רייך 1918—1929, עבודת-גמר (מ.א.)
Publisher: 
אוניברסיטת תל אביב
Publishing place: 
ישראל
Date: 
1994
Publication Language: 
Subjects: 

Improving the Volk: Leon Kellner and the Jewish Toynbee Hall Movement (1900-39)

Author: 
Rechter, David
Title: 
Improving the Volk: Leon Kellner and the Jewish Toynbee Hall Movement (1900-39)
Published in: 
Jewish Social Studies, 24, 3 (2019), 51-79
Publishing place: 
New York
Date: 
2019
Publication Language: 

Leon Kellner: un sionista fra la Vienna di Herzl e gli ebrei della Bucovina

Author: 
Schiavoni, Giulio
Title: 
Leon Kellner: un sionista fra la Vienna di Herzl e gli ebrei della Bucovina
Published in: 
Schiavoni, Giulio, Massino, Guido (eds.), Verso una terra "antica e nuova": culture del sionismo (1895-1948), 79-102
Publisher: 
Carocci
Publishing place: 
Roma
Date: 
2011
Publication Language: 

Leon Kellner zwischen Czernowitz und Wien

Author: 
Pils, Ramon
Title: 
Leon Kellner zwischen Czernowitz und Wien
Published in: 
Brandstetter, Thomas, Rupnow, Dirk, Wessely, Christina (eds.), Sachunterricht: Fundstücke aus der Wissenschaftsgeschichte, 24-29
Publishing place: 
Vienna
Date: 
2008
Publication Language: 

דער בוקאווינער בונדישער מנהיג ד"ר יעקב פיסטינער

Author: 
האוסלייטנר-פונק, מריאנה
Title: 
דער בוקאווינער בונדישער מנהיג ד"ר יעקב פיסטינער
Published in: 
לעבענס-פראגן, שנה 50, גיליון 581—582 (ספטמבר-אוקטובר 2000), 20—21
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
2000
Publication Language: 

המערך הפוליטי של יהודי קרקוב בין שתי מלחמות העולם

Author: 
מלצר, עמנואל
Title: 
המערך הפוליטי של יהודי קרקוב בין שתי מלחמות העולם
Published in: 
ריינר אלחנן (ע'), קראקא - קז'ימייז' - קרקוב: מחקרים בתולדות יהודי קרקוב, 205—237.
Publisher: 
המרכז לחקר תולדות היהודים בפולין והמכון לחקר התפוצות, אוניברסיטת תל-אביב
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
2001
Publication Language: 
Community: 

קרקוב וראשית תנועת הפועלים היהודית בפולין

Author: 
גלברד, אריה
Title: 
קרקוב וראשית תנועת הפועלים היהודית בפולין
Published in: 
ריינר אלחנן (ע'), קראקא - קז'ימייז' - קרקוב: מחקרים בתולדות יהודי קרקוב, 191—204.
Publisher: 
המרכז לחקר תולדות היהודים בפולין והמכון לחקר התפוצות, אוניברסיטת תל-אביב
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
2001
Publication Language: 
Community: 

Jewish Participation in the Lemberg Local Self-Government: The Provisions of the Lemberg Statute of 1870

Author: 
Hein-Kircher, Heidi
Title: 
Jewish Participation in the Lemberg Local Self-Government: The Provisions of the Lemberg Statute of 1870
Published in: 
Simon Dubnow Institute Yearbook, 10 (2011), 237-254.
Date: 
2011
Publication Language: 
Community: