המערך הפוליטי של יהודי קרקוב בין שתי מלחמות העולם

Author: 
מלצר, עמנואל
Publication title: 
המערך הפוליטי של יהודי קרקוב בין שתי מלחמות העולם
Source published in: 
ריינר אלחנן (ע'), קראקא - קז'ימייז' - קרקוב: מחקרים בתולדות יהודי קרקוב, 205—237.
Publisher: 
המרכז לחקר תולדות היהודים בפולין והמכון לחקר התפוצות, אוניברסיטת תל-אביב
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
2001
Publication Language: 
Community: 

קרקוב וראשית תנועת הפועלים היהודית בפולין

Author: 
גלברד, אריה
Publication title: 
קרקוב וראשית תנועת הפועלים היהודית בפולין
Source published in: 
ריינר אלחנן (ע'), קראקא - קז'ימייז' - קרקוב: מחקרים בתולדות יהודי קרקוב, 191—204.
Publisher: 
המרכז לחקר תולדות היהודים בפולין והמכון לחקר התפוצות, אוניברסיטת תל-אביב
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
2001
Publication Language: 
Community: 

Jewish Participation in the Lemberg Local Self-Government: The Provisions of the Lemberg Statute of 1870

Author: 
Hein-Kircher, Heidi
Publication title: 
Jewish Participation in the Lemberg Local Self-Government: The Provisions of the Lemberg Statute of 1870
Source published in: 
Simon Dubnow Institute Yearbook, 10 (2011), 237-254.
Date: 
2011
Publication Language: 
Community: 

A Jewish El Dorado?: Myth and Politics in Habsburg Czernowitz

Author: 
Rechter, David
Publication title: 
A Jewish El Dorado?: Myth and Politics in Habsburg Czernowitz
Source published in: 
Cohen Richard I., Jonathan Frankel, and Stefani Hoffman (Eds.), Insiders and Outsiders: Dilemmas of East European Jewry, 207-220.
Publisher: 
Littman Library of Jewish Civilization
Publishing place: 
Portland, Oregon
Date: 
2010
Publication Language: 
Subjects: 
Community: 

Nationalism at the Edge: The 'Jüdische Volksrat' of Habsburg Bukovina

Author: 
Rechter, David
Publication title: 
Nationalism at the Edge: The 'Jüdische Volksrat' of Habsburg Bukovina
Source published in: 
Aschkenas,18-19,1 (2009) 59-89.
Publisher: 
De Gruyter
Publishing place: 
Berlin
Date: 
2009
Publication Language: 
Subjects: 
Remarks: 

Includes the chapter: 69-76 - Benno Straucher and the Thirty-Year War'
Mainly about Benno Straucher. Also includes references to Leon Kellner (73 and onward), Meir
Ebner (74 and onward), Max Fokschaner (79), Arthur Mahler (80 and onward), Markus
Kisslinger (81), and Salomon Weisselberger (86).

תולדות יהודי בוקובינה

Author: 
שמלצר, אריה
Publication title: 
תולדות יהודי בוקובינה
Source published in: 
שרגא עמיאל, על יהודי רומניה – בארץ גלותם ובמולדת, 55—66.
Publisher: 
התאחדות עולי רומניה בישראל
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1959
Publication Language: 

מראשיתה של תנועת העבודה הציונית בגליציה

Author: 
גלבר, נתן מיכאל
Publication title: 
מראשיתה של תנועת העבודה הציונית בגליציה
Source published in: 
דבר, שנה 24, קיט, 7078, י"ט בתשרי תש"ט, 22.10.1948, 3.
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1948
Publication Language: 
Remarks: 

Includes references to a series of Jewish public activists in Galicia, Socialists and Zionists
(for more details - see the comments in Hebrew).

יהודי גליציה והחוקה האוסטרית: ראשיתה של פוליטיקה יהודית מודרנית

Author: 
מנקין, רחל
Publication title: 
יהודי גליציה והחוקה האוסטרית: ראשיתה של פוליטיקה יהודית מודרנית
Publisher: 
מרכז זלמן שזר
Publishing place: 
ירושלים
Date: 
2015
Publication Language: 
Subjects: 

Local Violence, Regional Politics, and State Crisis: The 1898 Anti-Jewish Riots in Habsburg Galicia

Author: 
Unowsky, Daniel
Publication title: 
Local Violence, Regional Politics, and State Crisis: The 1898 Anti-Jewish Riots in Habsburg Galicia
Source published in: 
Robert Nemes & Daniel Unowsky (eds.), Sites of European Antisemitism in the Age of Mass Politics, 1880-1918 (The Tauber Institute Series for the Study of European Jewry), 13-35.
Publisher: 
Brandeis University Press, Massachusetts; University Press of New England, Hanover and London
Publishing place: 
N.H.
Date: 
2014
Publication Language: 

Diaspora Nationalism and Jewish identity in Habsburg Galicia

Author: 
Shanes, Joshua
Publication title: 
Diaspora Nationalism and Jewish identity in Habsburg Galicia
Publisher: 
Cambridge University Press
Publishing place: 
New York
Date: 
2012
Publication Language: 
Subjects: