מצחוקה של הוסיאטין (מפי אבא)

Author: 
אביטוב (בירנבוים), אברהם יצחק
Publication title: 
מצחוקה של הוסיאטין (מפי אבא)
Source published in: 
ידע-עם, כרך א, חוברת ג-ד (1949), 35.
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1949
Publication Language: 
Community: 

באריסלעוו – די קרוינשטאט פון יידישע צונעמען

Author: 
סידר, פישל
Publication title: 
באריסלעוו – די קרוינשטאט פון יידישע צונעמען
Source published in: 
ייווא בלעטער, 44 (1973), 281—282.
Publisher: 
ייווא
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1973
Publication Language: 
Remarks: 

[Borysław - the capital of Jewish nicknames]

Community: 

אושווינצ'ים – אשפצין – אש-פה ציון

Author: 
נחושתאי, יוסף
Publication title: 
אושווינצ'ים – אשפצין – אש-פה ציון
Source published in: 
ידע-עם, כרך א, חוברת ה-ו (1950), 19—20.
Publisher: 
אגודת ידע עם
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1950
Publication Language: 
Community: 

Voices of Galicia: Yiddish Folk Songs as Documents of the Annihilated Jewish Culture

Author: 
Grözinger, Elvira
Publication title: 
Voices of Galicia: Yiddish Folk Songs as Documents of the Annihilated Jewish Culture
Source published in: 
Molisak Alina and Jagoda Wierzejska (eds.), Galician Polyphony: Places and Voices, 166-187.
Publisher: 
Dom Wydawniczy Elipsa
Publishing place: 
Warsaw
Date: 
2015
Publication Language: 
Subjects: 
Remarks: 

Including the chapters:
167-170 – 'The Musicak Folklore'
171-180 – 'Berl Broder's Legacy'
180-184 – 'Dusk and Darkness' - dedicated to Mordecai Gebirtig.
There are also references in the article to Benjamin Wolf Ehrenkranz (166-167, 175-180), Berl Broder (167, 171-172, 180), Itzik Manger (167, 178-180), Shmuel Zaynvl Pipe (172 and onward) and Leopold Kozłowski-Kleinman (184-185).

כוחו של סיפור: ספר היובל לאסע"י

Author: 
בר-יצחק, חיה ועידית פינטל-גינסברג
Publication title: 
כוחו של סיפור: ספר היובל לאסע"י
Publisher: 
ארכיון הסיפור העממי בישראל ע"ש דב נוי, הפקולטה למדעי הרוח, אוניברסיטת חיפה
Publishing place: 
חיפה
Date: 
2008
Publication Language: 
Subjects: 
Remarks: 

Including references to two folktales of Galician Jewry (36—42, 92—97).

Folktales of the Jews, Vol. 2: Tales from Eastern Europe, Dov Noy - consulting editor, Ellen Frankel – series editor, Leonard J. S

Author: 
Ben-Amos, Dan (ed.)
Publication title: 
Folktales of the Jews, Vol. 2: Tales from Eastern Europe, Dov Noy - consulting editor, Ellen Frankel – series editor, Leonard J. Schramm – translator
Publisher: 
Jewish Publication Society
Publishing place: 
Philadelphia
Date: 
2006
Publication Language: 
Subjects: 
Remarks: 

Including folktales originated in Galicia.

Żydzi galicyjscy na kartach pocztowych w zbiorach Biblioteki Narodowej i Muzeum Narodowego w Warszawie

Author: 
Branska, Joanna
Publication title: 
Żydzi galicyjscy na kartach pocztowych w zbiorach Biblioteki Narodowej i Muzeum Narodowego w Warszawie
Source published in: 
Rocznik Biblioteki Narodowej, 30-31 (1994-1995) (1997), 251-270.
Publisher: 
Biblioteka Narodowa
Publishing place: 
Warsaw
Date: 
1995
Publication Language: 
Remarks: 

[The Jews of Galicia on postcards in the collections of the National Library and the National
Museum in Warsaw]
With an English summary (270).
Includes facsimiles of 20 postcards from the late 19th century.

Domestic Wall Decorations and Folk Papercuts

Author: 
Sabar, Shalom
Publication title: 
Domestic Wall Decorations and Folk Papercuts
Source published in: 
Harel-Hoshen Sarah (Ed.), Treasures of Jewish Galicia; Judaica from the Museum of Ethnography and Crafts in Lvov, Ukraine, 136—147.
Publisher: 
Beth Hatefutsoth, the Nahum Goldmann Museum of the Jewish Diaspora
Publishing place: 
Tel Aviv
Date: 
1996
Publication Language: 
Subjects: 

Customs and Holidays: Articles Used in the Jewish Home

Author: 
Benjamin, Chaya
Publication title: 
Customs and Holidays: Articles Used in the Jewish Home
Source published in: 
Harel-Hoshen Sarah (Ed.), Treasures of Jewish Galicia; Judaica from the Museum of Ethnography and Crafts in Lvov, Ukraine, 120-135.
Publisher: 
Beth Hatefutsoth, The Nahum Goldmann Museum of the Jewish Diaspora
Publishing place: 
Tel Aviv
Date: 
1996
Publication Language: 

תופעות של מאגיה ודימונולוגיה באספקלריה הסאטירית של משכילי גאליציה

Author: 
ורסס, שמואל
Publication title: 
תופעות של מאגיה ודימונולוגיה באספקלריה הסאטירית של משכילי גאליציה
Source published in: 
מחקרי ירושלים בפולקלור יהודי, 17 (1995), 33—62.
Publisher: 
האוניברסיטה העברית
Publishing place: 
ירושלים
Date: 
1995
Remarks: 

Chapters 1-8 (33-50) refer to Judah Leib Mieses and to his book 'Kin'at ha'Emet'; Chapters 9-12 (50-62) refer to Isaac Erter and his satires.