ריקוד הקודש ברוחניות היהודית: הריקוד היהודי

Author: 
ינון-פנטון, יוסף
Title: 
ריקוד הקודש ברוחניות היהודית: הריקוד היהודי
Published in: 
, דעת, 45 (2000), 135—144
Publishing place: 
רמת-גן
Date: 
2000
Publication Language: 
Subjects: 
Remarks: 

Includes the chapter: 'ריקוד הקודש של הרבי ממונקץ', Rabbi Chaim Elazar Spira (142—145)

Composers of Yiddish folksongs between the wars

Author: 
Flam, Gila
Title: 
Composers of Yiddish folksongs between the wars
Published in: 
Birtel, Wolfgang, Joseph Dorfman, Christoph-Hellmut Mahling (hrsg.), Jüdische Musik und ihre Musiker im 20. Jahrhundert, 351-360
Publisher: 
Are Edition
Publishing place: 
Mainz
Date: 
2006
Publication Language: 
Subjects: 
Remarks: 

On Mordecai Gebirtig and Nachum Sternheim.

Mordechai Gebirtig: The Folk Song and the Cabaret Song

Author: 
Gross, Natan
Title: 
Mordechai Gebirtig: The Folk Song and the Cabaret Song
Published in: 
Polin, 16 (2003), 107-117
Publishing place: 
Oxford
Date: 
2003
Publication Language: 
Subjects: 

The salon and the Tavern: Yiddish Folk Poetry of the Nineteenth Century

Author: 
Quint, Alyssa
Title: 
The salon and the Tavern: Yiddish Folk Poetry of the Nineteenth Century
Published in: 
Berkowitz Joel and Barbara Henry (eds.), Inventing the Modern Yiddish Stage: Essays in Drama, Performance, and Show Business, 40-63.
Publisher: 
Wayne State University Press
Publishing place: 
Detroit
Date: 
2012
Publication Language: 
Subjects: 
Remarks: 

Includes the chapter:
43-48 – 'Broder Singers: The Roots of Popular Secular Yiddish Entertainment'
And there especially on Berl Broder

די אידישע פאלקס-שאפונג אין בילדער – אידישע פאלקס-זינגער: 1. בערל בראדער

Author: 
ליטווין, א. [ש. הורוויץ]
Title: 
די אידישע פאלקס-שאפונג אין בילדער – אידישע פאלקס-זינגער: 1. בערל בראדער
Published in: 
צוקונפט, 19 (1914), 12 (דצמבר), 1249—1255.
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1914
Publication Language: 
Subjects: 
Remarks: 

[Jewish folk art in pictures - Jewish folk poetry: 1. Berl Broder]

מצחוקה של הוסיאטין (מפי אבא)

Author: 
אביטוב (בירנבוים), אברהם יצחק
Title: 
מצחוקה של הוסיאטין (מפי אבא)
Published in: 
ידע-עם, כרך א, חוברת ג-ד (1949), 35.
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1949
Publication Language: 
Community: 

באריסלעוו – די קרוינשטאט פון יידישע צונעמען

Author: 
סידר, פישל
Title: 
באריסלעוו – די קרוינשטאט פון יידישע צונעמען
Published in: 
ייווא בלעטער, 44 (1973), 281—282.
Publisher: 
ייווא
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1973
Publication Language: 
Remarks: 

[Borysław - the capital of Jewish nicknames]

Community: 

אושווינצ'ים – אשפצין – אש-פה ציון

Author: 
נחושתאי, יוסף
Title: 
אושווינצ'ים – אשפצין – אש-פה ציון
Published in: 
ידע-עם, כרך א, חוברת ה-ו (1950), 19—20.
Publisher: 
אגודת ידע עם
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1950
Publication Language: 
Community: 

Voices of Galicia: Yiddish Folk Songs as Documents of the Annihilated Jewish Culture

Author: 
Grözinger, Elvira
Title: 
Voices of Galicia: Yiddish Folk Songs as Documents of the Annihilated Jewish Culture
Published in: 
Molisak Alina and Jagoda Wierzejska (eds.), Galician Polyphony: Places and Voices, 166-187.
Publisher: 
Dom Wydawniczy Elipsa
Publishing place: 
Warsaw
Date: 
2015
Publication Language: 
Subjects: 
Remarks: 

Including the chapters:
167-170 – 'The Musicak Folklore'
171-180 – 'Berl Broder's Legacy'
180-184 – 'Dusk and Darkness' - dedicated to Mordecai Gebirtig.
There are also references in the article to Benjamin Wolf Ehrenkranz (166-167, 175-180), Berl Broder (167, 171-172, 180), Itzik Manger (167, 178-180), Shmuel Zaynvl Pipe (172 and onward) and Leopold Kozłowski-Kleinman (184-185).

כוחו של סיפור: ספר היובל לאסע"י

Author: 
בר-יצחק, חיה ועידית פינטל-גינסברג
Title: 
כוחו של סיפור: ספר היובל לאסע"י
Publisher: 
ארכיון הסיפור העממי בישראל ע"ש דב נוי, הפקולטה למדעי הרוח, אוניברסיטת חיפה
Publishing place: 
חיפה
Date: 
2008
Publication Language: 
Subjects: 
Remarks: 

Including references to two folktales of Galician Jewry (36—42, 92—97).