יידיש אין רומעניע: עסייען

Author: 
קורן, יצחק
Publication title: 
יידיש אין רומעניע: עסייען
Publisher: 
אבוקה
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1989
Publication Language: 
Remarks: 

Including references to a long line of culture persons of Galicia and Bucovina who were active in Bucovina and Romania, in literature, in press and theatre, and in particular evaluations and summerizes of Yiddish culture in Bucovina (35-37 - 'Bucovina' - general; 175-177 - 'Bucovina'- on the press; 246-248 - 'Bucovina Version' - in literature; 281-289 - 'Bucovina'- values on 26 authors).
On the under discussion persons: Berl Broder- Margulis, Broder Singers (15—18, 100—104), Benjamin Wolf Ehrenkranz (17—18, 105—113, 241), Itzik Manger (18—19, 101, 125—139, 211—212), Julius Barasch (26—29, 79—84, 239), Shimshon Fersht (121-123), David Isaiah Silberbusch (97), Shmuel Yosef Agnon (98), Ignacy Schiper (104), Shlomo Bickel (116), Jacob Shternberg (212—213, 221—224), and so values on parts of the aforementioned and on the followings (251—293): Nathan Mark, Isaiah Meir Finkelstein, Israel Furman, Moshe Altman, Eliezer Steinbarg, Josef Burg, Joseph Bernfeld, Chaim Gininger, Leib Drucker, Kubi Wohl, Freed Weininger, Samuel Aba Sofer, Meshulam Surkis, Hersh Segal, Isaac Paner, Isaac Friedman, Naftali Hertz Kon, Marcus Kasavan, Joseph Kisman, David Rubin, Shalom Rubinger-Leoner, Abraham Rintzler, Moshe Mordechai Shaffir, Izo Shapira, Sima Schneider, Mordkhe Schaechter, Beyle Schaechter-Gottesman, and Alexander Spiegelblatt.
Published first in a series of articles in the periodical "Bei Zich", 1982-1987.

לתולדות התיאטרון היהודי וזיקתו ליצירה העממית

Author: 
בן-עזרא, עקיבא
Publication title: 
לתולדות התיאטרון היהודי וזיקתו ליצירה העממית
Source published in: 
ידע-עם, כרך כג, 53—54 (1986), 81—87:
Publisher: 
אגודת ידע עם
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1986
Publication Language: 
Subjects: 
Remarks: 

Including references to the inception of the Jewish theatre in Galicia, to Brody singers, to the founder Berl Broder- Margulis and Benjamin Wolf Ehrenkranz (83), and as well to Harry Sackler (85).

המחזה העברי ההיסטורי בתקופת התחייה: נושאים וצורות

Author: 
שקד, גרשון
Publication title: 
המחזה העברי ההיסטורי בתקופת התחייה: נושאים וצורות
Publisher: 
מוסד ביאליק
Publishing place: 
ירושלים
Date: 
1970
Publication Language: 
Subjects: 
Remarks: 

Including many references to Judah Leo Landau and Harry Sackler (according to the index), as well as to authors Nachman Krochmal (26-28, his influence on Landau), Jacob Horowitz (30-31), Eisig Silberschlag (35-36), Yehuda Yaari (50) and Anda Amir (113).

יידישער טעאטער אין עסטרייך צווישן די יארן 1918—1938 [תיאטרון יידיש באוסטריה בשנים 1918—1938]

Author: 
הרנדורף, שמואל יעקב
Publication title: 
יידישער טעאטער אין עסטרייך צווישן די יארן 1918—1938 [תיאטרון יידיש באוסטריה בשנים 1918—1938]
Source published in: 
בירנבוים י. (ע'), יידישער טעאטער אין אייראפע צווישן ביידע וועלט-מלחמות: סאוועטן-פארבאנד, מערב-אייראפע, באלטישע לענדער,241—251.
Publisher: 
אלוועלטלעכער יידישער קולטור קאנגרעס
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1971
Publication Language: 
Subjects: 
Remarks: 

Including reference to Jewish emigration from Galicia to Austria, and especially to Vienna during the First World War and its influence on the development of the Yiddish theater there, and regarding that about the Yiddish and Hebrew theatrical activity of Leo Halperin of Czortków (250).

יידישער טעאטער אין רומעניע [תיאטרון יידיש ברומניה]

Author: 
אש-פורמן, חיה
Publication title: 
יידישער טעאטער אין רומעניע [תיאטרון יידיש ברומניה]
Source published in: 
בירנבוים י. (ע'),יידישער טעאטער אין אייראפע צווישן ביידע וועלט-מלחמות: סאוועטן-פארבאנד, מערב-אייראפע, באלטישע לענדער,211—226.
Publisher: 
אלוועלטלעכער יידישער קולטור קאנגרעס
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1971
Publication Language: 
Subjects: 
Remarks: 

Including the chapter 'Chernowitz' (225-226).

די היסטאריקער פונעם יידישן טעאטער' [ההיסטוריונים של תיאטרון היידיש]

Author: 
הירשהויט, יחיאל
Publication title: 
די היסטאריקער פונעם יידישן טעאטער' [ההיסטוריונים של תיאטרון היידיש]
Source published in: 
בירנבוים י. (ע'), יידישער טעאטער אין אייראפע צווישן ביידע וועלט-מלחמות: סאוועטן-פארבאנד, מערב-אייראפע, באלטישע לענדער, 7—38.
Publisher: 
אלוועלטלעכער יידישער קולטור קאנגרעס
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1971
Publication Language: 
Remarks: 

Including a discussion about Ignacy Schiper (9, 23, 26-35, 38), references to Michael Weichert (16, 20), and mention of essays by Moshe Starkman, Jacob Mestel (13), and Meir Balaban (37).

דראמאטישע קרייזן' און טעאטער-סטודיעס' [חוגים דרמטיים ואולפני תאטרון]

Author: 
פרנסון, משה
Publication title: 
דראמאטישע קרייזן' און טעאטער-סטודיעס' [חוגים דרמטיים ואולפני תאטרון]
Publisher: 
אלוועלטלעכער יידישער קולטור קאנגרעס
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1968
Publication Language: 
Subjects: 

יידיש טעאטער אין לעמבערג' [תיאטרון יידיש בלמברג]

Author: 
פריזמנט, שלמה
Publication title: 
יידיש טעאטער אין לעמבערג' [תיאטרון יידיש בלמברג]
Source published in: 
מנגר איציק, יונס טורקוב ומשה פרנסון (ע'), יידישער טעאטער אין אייראפע צווישן ביידע וועלט-מלחמות (מאטעריאלן צו דער געשיכטע פון יידישן טעאטער): פוילן, 286—293.
Publisher: 
אלוועלטלעכער יידישער קולטור קאנגרעס
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1968
Publication Language: 
Subjects: 

יידיש טעאטער אין קראקע' [תיאטרון יידיש בקרקוב]

Author: 
הולצר, רחל
Publication title: 
יידיש טעאטער אין קראקע' [תיאטרון יידיש בקרקוב]
Source published in: 
מנגר איציק, יונס טורקוב ומשה פרנסון (ע'), יידישער טעאטער אין אייראפע צווישן ביידע וועלט-מלחמות (מאטעריאלן צו דער געשיכטע פון יידישן טעאטער): פוילן, 276—285.
Publisher: 
אלוועלטלעכער יידישער קולטור קאנגרעס
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1968
Publication Language: 
Subjects: 

דער יידישער טעאטער אין גרעסערע שטעט און שטעטלעך צווישן ביידע וועלט-מלחמות' [התיאטרון היהודי בערים גדולות ובעיירות בין שתי מלחמות ה

Author: 
שפטל, זק
Publication title: 
דער יידישער טעאטער אין גרעסערע שטעט און שטעטלעך צווישן ביידע וועלט-מלחמות' [התיאטרון היהודי בערים גדולות ובעיירות בין שתי מלחמות העולם]
Source published in: 
מנגר איציק, יונס טורקוב ומשה פרנסון (ע'), יידישער טעאטער אין אייראפע צווישן ביידע וועלט-מלחמות (מאטעריאלן צו דער געשיכטע פון יידישן טעאטער): פוילן, 171—225.
Publisher: 
אלוועלטלעכער יידישער קולטור קאנגרעס
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1968
Publication Language: 
Subjects: 
Remarks: 

Including the chapter 'Galicia' (188-190).