בז'ז'ני, נריוב והסביבה: תולדות קהילות שנחרבו

Author: 
כץ, מנחם (ע')
Publication title: 
בז'ז'ני, נריוב והסביבה: תולדות קהילות שנחרבו
Publisher: 
אירגון יוצאי בז'ז'ני, נריוב והסביבה בישראל ובארצות הברית
Publishing place: 
חיפה
Date: 
1978
Publication Language: 
Remarks: 

The book includes parts on Brzozów (9-421) and on Narajów (423-469).
The book has an English section, titled; Brzezany Memorial Book

Community: