1. W sprawie dohodów gmin wyznaniowych żydowski...

CAHJP Code: 
HM3/873.03
Collection name: 
Urząd Wojewódzki. Wydział Społeczno-polityczny, m. Stanisławów
Original name: 

1. W sprawie dohodów gmin wyznaniowych żydowskich z uboju rytualnego w woj. stanisławowskim: Bohorodczany, Kałusz, Łysiec, Halicz, Stanisławów, Marjampol, Jezupol, Stryj, Skole, Śniatyn, pow.: Kołomyja, Horodenka, Nadwórna, Rohatyn, Tłumacz, Żydaczów, Kosów; 2. W sprawie przyłączenia gromad Majdan i Prszysłup do gminy wyznaniowej żydowskiej w Sołotwinie;3. W sprawie wyborów do Rad gmin żydowskich w woj. stanisławowskim, oraz interpelacja i stosowanie § 20 regulaminu wyborczego dla wyborów organów zarządzających oraz rabinów i podrabinów w gminach wyznaniowych żydowskich;4. W sprawie przedkładania budżetów gmin zydowskich w woj. stanisławowskim do zatwierdznia i skresłania w budżetach pozycji na rzecz funduszów palestyńskich;5. Wykazy rabinów i podrabinów w woj. stanisławowskim z zaznaczeniem: miejsca i daty urodzenia, wykształcenia, stan rodzinny i inne.

Date of item:

from: 
1936
Size: 
189
Language: 
Country: 
Origin: 
ГАИФО, ф.2, оп.1, д.2086