מורה נבוכים בין משכילי ולמדני גליציה

Author: 
רוזנבום, יצחק ברוך
Title: 
מורה נבוכים בין משכילי ולמדני גליציה
Published in: 
דעת: כתב עת לפילוסופיה יהודית וקבלה, 85 (2018), עמ’ 189-228
Date: 
2018
Publication Language: 
Remarks: