תולדותיו ודרכי לימודו של בעל הישועות יעקב

Author: 
דובאוויק, יוסף מרדכי
Publication title: 
תולדותיו ודרכי לימודו של בעל הישועות יעקב
Source published in: 
ישורון, לז (תשע"ז), תתכא-תתסא.
Publishing place: 
ישורון
Date: 
2017
Publication Language: 
Remarks: