Sprawozdania miesięczne z czynności Towarzystwa...

CAHJP Code: 
HM3/1079.16
Collection name: 
`TOZ`. Tow. ochrony zdrowia ludności żyd. w Polsce. Odział we Lwówie
Original name: 

Sprawozdania miesięczne z czynności Towarzystwa szerzenia hygjeny, dotyczące działalności sanitarno-lekarskiej i propagandy hygjeny wsród ludności żydowskiej we Lwowie i w miastach: Stryj, Stanisławów, Czortków, Kałusz, Brzeżany, Żółkiew i w innych miastach Galicji, z wykazem zakładów wychowawczo-nauczalnych, iłości dzieci, wsród których prowadzono odczyty, razdawano leki, bielizne, przedmioty hygjeniczne, i inne. Zawierają protokoły posiedzeń i konferencyj.

Date of item:

from: 
1924
Size: 
227
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГІАУ Львів, ф.503, оп.1, д.16