"Arkusze ewidencyjne" i wykazy Zarządów towarzy...

CAHJP Code: 
HM2/8669.4
Collection name: 
Urząd Wojewódzki. Wydział Społeczno-polityczny, m. Stanisławów
Original name: 

"Arkusze ewidencyjne" i wykazy Zarządów towarzystwa "Gmilat Hesed" w miejscowościach: Dolina, Czernelica, Horodenka, Obertyn, Kałusz, Gwoździec, Kołomyja, Peczeniżyn, Kosów, Kuty, Pistyń, Rożnów, Bołszowce, Bursztyn, Knihinicze, Rohatyn, Halicz, Łysiec, Stryj, Skole, Śniatyn, Zabłotów, Niżniów, Otynia, Tłumacz, Tyśmienica.

Date of item:

from: 
1930
Size: 
95
Language: 
Country: 
Origin: 
ГАИФО, ф.2, оп.3, д.1135