Materiały dot. zatwierdzenia statutów towarzyst...

CAHJP Code: 
HM2/8668.20
Collection name: 
Urząd Wojewódzki. Wydział Społeczno-polityczny, m. Stanisławów
Original name: 

Materiały dot. zatwierdzenia statutów towarzystwa "Gmilat Hesed" w miejscowościach: Żydaczów, Kałusz, Rożnów, Kosów, Rohatyn, Mikuliczyn, Delatyn, Jabłonów, Peczeniżyn, Bołszowce, Bursztyn, Knihinicze, Zabłotów, Skole, Stryj, Tłumacz, Tyśmienica, Otynia, Halicz, Jezupol; "Keren Kajemet" w miejscowościach: Stryj, Kołomyja, Skole, Stanisławów.

Date of item:

from: 
1922
Size: 
405
Language: 
Country: 
Origin: 
ГАИФО, ф.2, оп.3, д.1131