מחברמיין בסדר יורד כותר שנה
שפיגל, דוד משה תולדות אדמו"רי בית טשורטקוב: בו יבואו שיחות אמרות ומקצת מתולדות האדמו"רים [...] רבי דוד משה זצ"ל, רבי ישראל זצ"ל, רבי נחום מרדכי ז 1964
שפיגל, יהושע זכרון זמר: זמירות מנגינות רוהאטין 1973
שפיגל, ישעיהו אנאליטישע מחשבה און מאראלישע בענקשאפט – שלמה ביקל: 'שרייבער פון מיין דור', צווייטער באנד. פארלאג 'י. ל. פרץ', תל-אביב, 1965 1966
שפיגל, ישעיהו מיין קינה-און הספד-ווארט נאך אומשטארביקער דיכטונג (צום צענטן יארצייט פון יעקב פרידמאן) 1982
שפיגל, ישראל שער ט: פרשה לא נודעת בתהליכי ארגון יהדות התורה – מ'הסתדרות החרדים' בגליציה עד אגודת ישראל העולמית 1982
שפיגל, ישראל י"א באלול בחסידויות רוז'ין: הרה"ק רבי שלום יוסף והרה"ק רבי אברהם יעקב מסדיגורה זיע"א 2010
שפיגל, ישראל אמת ליעקב': תורות האדמו"ר הזקן מסדיגורה זיע"א 2010
שפיגל, ישראל תולדות חייו 1964
שפיגל, ישראל עמוד האמת: האדמו"ר הרה"ק 'אביר יעקב' מסדיגרה זיע"א (במלאת שנה לפטירתו י"א טבת תשכ"ב') 2010
שפיגל, ישראל פרקים בתולדות אדמור"י בית רוז'ין: אדמו"ר הרה"ק רבי דוב בער מטשורטקוב זצוק"ל – ששים שנה להסתלקותו 1996