תולדות אדמו"רי בית טשורטקוב: בו יבואו שיחות אמרות ומקצת מתולדות האדמו"רים [...] רבי דוד משה זצ"ל, רבי ישראל זצ"ל, רבי נחום מרדכי ז

מחבר: 
שפיגל, דוד משה
כותרת: 
תולדות אדמו"רי בית טשורטקוב: בו יבואו שיחות אמרות ומקצת מתולדות האדמו"רים [...] רבי דוד משה זצ"ל, רבי ישראל זצ"ל, רבי נחום מרדכי זצ"ל, רבי שלמה זצ"ל [...]
פורסם ב: 
פרידמן, דוד מרדכי, דורש טוב: מועדים, מהדורת יעקב השל ודוד משה שפיגל, קמה-ריב
מקום פרסום: 
ירושלים
תאריך: 
1964
שפה: 
הערות: 

כולל הפרק 'האדמו"ר רבי שלמה זצ"ל' (קפז-ר)