אמת ליעקב': תורות האדמו"ר הזקן מסדיגורה זיע"א

מחבר: 
שפיגל, ישראל
כותרת: 
אמת ליעקב': תורות האדמו"ר הזקן מסדיגורה זיע"א
פורסם ב: 
שפיגל, ישראל, ''אמת ליעקב': תורות האדמו"ר הזקן מסדיגורה זיע"א', הנ"ל, על צדיקים ועל חסידים לבית רוז'ין: אסופת מאמרים לרשימות לדרך המלכות של חסידות רוז'ין, א, מהדורה שנייה מתוקנת, ירושלים, 87—94:
מקום פרסום: 
ירושלים
תאריך: 
2010
שפה: