פרקים בתולדות אדמור"י בית רוז'ין: אדמו"ר הרה"ק רבי דוב בער מטשורטקוב זצוק"ל – ששים שנה להסתלקותו

מחבר: 
שפיגל, ישראל
כותרת: 
פרקים בתולדות אדמור"י בית רוז'ין: אדמו"ר הרה"ק רבי דוב בער מטשורטקוב זצוק"ל – ששים שנה להסתלקותו
פורסם ב: 
מסילות (בני-ברק), כז (כסלו תשנ"ז), 49—57.
מקום פרסום: 
בני-ברק
תאריך: 
1996
שפה: 
הערות: 

ובגרסה מורחבת, בתוך: שפיגל, ישראל, 'מופלגים בענוה ובהצנע לכת: אדמו"ר הרה"ק רבי נחום מרדכי מטשורטקוב זצ"ל, אחיו הגדול הרה"ק ר' חיים אהרן זצ"ל, אחיו הצעיר הרה"ק רבי דוב בער זצ"ל, והקו המשותף ביניהם (במלאת ששים שנה להסתלקות הרה"ק רבי דוב בער)', הנ"ל, על צדיקים ועל חסידים לבית רוז'ין: אסופת מאמרים לרשימות לדרך המלכות של חסידות רוז'ין, א, מהדורה שנייה מתוקנת, ירושלים, כסלו תשע"א (מהדורה ראשונה – אלול תש"ע), 235—254: על הרב דב בר פרידמן – 245—254