עמוד האמת: האדמו"ר הרה"ק 'אביר יעקב' מסדיגרה זיע"א (במלאת שנה לפטירתו י"א טבת תשכ"ב')

מחבר: 
שפיגל, ישראל
כותרת: 
עמוד האמת: האדמו"ר הרה"ק 'אביר יעקב' מסדיגרה זיע"א (במלאת שנה לפטירתו י"א טבת תשכ"ב')
פורסם ב: 
שפיגל, ישראל, על צדיקים ועל חסידים לבית רוז'ין: אסופת מאמרים לרשימות לדרך המלכות של חסידות רוז'ין, א, מהדורה שנייה מתוקנת, כסלו תשע"א, 295—302
מקום פרסום: 
ירושלים
תאריך: 
2010
שפה: 
הערות: 

מהדורה ראשונה – אלול תש"ע. מקור: המודיע, טבת תשכ"ב.