אנאליטישע מחשבה און מאראלישע בענקשאפט – שלמה ביקל: 'שרייבער פון מיין דור', צווייטער באנד. פארלאג 'י. ל. פרץ', תל-אביב, 1965

מחבר: 
שפיגל, ישעיהו
כותרת: 
אנאליטישע מחשבה און מאראלישע בענקשאפט – שלמה ביקל: 'שרייבער פון מיין דור', צווייטער באנד. פארלאג 'י. ל. פרץ', תל-אביב, 1965
פורסם ב: 
די גאלדענע קייט , 56 (1966), 242—247
מקום פרסום: 
תל-אביב
תאריך: 
1966
שפה: 
הערות: 

[מחשבה אנליטית וגעגוע מוסרי [...]]
על ספרו של שלמה ביקל 'שרייבער פון מיין דור' [סופרים בני דורי], ב.