תולדות חייו

מחבר: 
שפיגל, ישראל
כותרת: 
תולדות חייו
פורסם ב: 
פרידמן, אברהם יעקב, ספר אביר יעקב: אמרי קודש [...], קנט-קצד
מוציא לאור: 
בההדרת יצחק מאיר פלינטנשטיין
מקום פרסום: 
ירושלים
תאריך: 
1964
שפה: 
הערות: 

וחלקית, שוב: 'חיבת ארץ ישראל של האדמו"ר מסדיגורה: חמש שנים להסתלקותו של רבי אברהם יעקב פרידמן זצ"ל, טבת תשכ"א – תשכ"ו', בית יעקב (תל-אביב), שנה ז, גיליון 79—80 (כסלו-טבת תשכ"ו), 4—5).
ושוב המאמר במלואו, מתוקן: 'תולדות חייו', פרידמן, אברהם יעקב, ספר אביר יעקב: אמרי קודש [...], מהדורה חדשה, מורחבת, מכון שפתי צדיקים שע"י מרכז תורני אוהב ישראל, ירושלים תשנ"ח, רפט-שכא. ‬