דברים עתיקים (מפנקסי הקהל בקראקא לקורות ישראל בפולניה)

Author: 
וטשטיין, פייבל הירש
Publication title: 
דברים עתיקים (מפנקסי הקהל בקראקא לקורות ישראל בפולניה)
Source published in: 
האשכול: 1 (1898), 161—176; 2 (1899), 161—176.
Publishing place: 
קרקוב
Date: 
1898
Publication Language: 
Remarks: 

It appeared also as a publication itself – see the comment in Hebrew.

Community: