דברים עתיקים (מפנקסי הקהל בקראקא לקורות ישראל בפולניה)

מחבר: 
וטשטיין, פייבל הירש
כותרת הפרסום: 
דברים עתיקים (מפנקסי הקהל בקראקא לקורות ישראל בפולניה)
מקור פורסם ב: 
האשכול: 1 (1898), 161—176; 2 (1899), 161—176.
מקום פרסום: 
קרקוב
תאריך: 
1898
שפה: 
הערות: 

וכפרסום בפני עצמו: דברים עתיקים: מפנקסי הקהל בקראקא לקורות ישראל וחכמיו, רבניו ומנהיגיו בפולניא בכלל ובקראקא בפרט, קרקוב 1900 [עם תוספות, 33—34).

Community: