עיר הצדק: תולדות רבני עיר קראקא וראשי ישיבותיה משנת ה"א ר"ס עד שנת ה"א תרט"ז, תולדות חייהם וקורות ספריהם, גם מעט מקורות עדת ישראל

Author: 
צונץ, יחיאל מתתיהו
Publication title: 
עיר הצדק: תולדות רבני עיר קראקא וראשי ישיבותיה משנת ה"א ר"ס עד שנת ה"א תרט"ז, תולדות חייהם וקורות ספריהם, גם מעט מקורות עדת ישראל אשר בתוכה על פי סופרים וספרים כתבי יד ונדפסים, וציונים לנפשות גאוניה ונדיביה
Publishing place: 
למברג
Date: 
1874
Publication Language: 
Remarks: 

For a review of the book, see the comment in Hebrew.

Community: