עיר הצדק: תולדות רבני עיר קראקא וראשי ישיבותיה משנת ה"א ר"ס עד שנת ה"א תרט"ז, תולדות חייהם וקורות ספריהם, גם מעט מקורות עדת ישראל

מחבר: 
צונץ, יחיאל מתתיהו
כותרת הפרסום: 
עיר הצדק: תולדות רבני עיר קראקא וראשי ישיבותיה משנת ה"א ר"ס עד שנת ה"א תרט"ז, תולדות חייהם וקורות ספריהם, גם מעט מקורות עדת ישראל אשר בתוכה על פי סופרים וספרים כתבי יד ונדפסים, וציונים לנפשות גאוניה ונדיביה
מקום פרסום: 
למברג
תאריך: 
1874
שפה: 
הערות: 

ביקורת:
דמביצר יואל, 'מפלת עיר הצדק', השחר, שנה 8 (תרל"ז), חוברת יא, 502—520, חוברת יב, 539—552.
רבינוביץ רפאל נתן נטע, הערות ותקונים לספר עיר הצדק, תולדות רבני עיר קראקא, דפוסRudolph Siebert , ליק, 1875.

Community: