ספר פודוולוצ'יסקה והסביבה

Author: 
אהוביה, אברהם
Publication title: 
ספר פודוולוצ'יסקה והסביבה
Publisher: 
יוצאי ארגון פודוולוצ'יסקה בישראל
Publishing place: 
[קרית מוצקין]
Date: 
1988
Publication Language: 
Remarks: 

Includes an introduction in English, titled: The Book of Podwoloczyska and Environment

Community: