מות הזמן היהודי: כרוניקה של חורבן הקהילה היהודית בטלוסטה ובסביבותיה, מיידיש חיים שורר ויואל רויזמן, בעריכת בלה גוטרמן

Author: 
שכנר, יהושע
Publication title: 
מות הזמן היהודי: כרוניקה של חורבן הקהילה היהודית בטלוסטה ובסביבותיה, מיידיש חיים שורר ויואל רויזמן, בעריכת בלה גוטרמן
Publisher: 
יד ושם – המכון הבין-לאומי לחקר השואה, המרכז לחקר השואה בפולין
Publishing place: 
ירושלים
Date: 
2017
Publication Language: 
Community: