מות הזמן היהודי: כרוניקה של חורבן הקהילה היהודית בטלוסטה ובסביבותיה, מיידיש חיים שורר ויואל רויזמן, בעריכת בלה גוטרמן

מחבר: 
שכנר, יהושע
כותרת הפרסום: 
מות הזמן היהודי: כרוניקה של חורבן הקהילה היהודית בטלוסטה ובסביבותיה, מיידיש חיים שורר ויואל רויזמן, בעריכת בלה גוטרמן
מוציא לאור: 
יד ושם – המכון הבין-לאומי לחקר השואה, המרכז לחקר השואה בפולין
מקום פרסום: 
ירושלים
תאריך: 
2017
שפה: 
Community: