קריה נשגבה (תולדות רבני זאלקווא וגאוניה)

Author: 
בובר, שלמה
Publication title: 
קריה נשגבה (תולדות רבני זאלקווא וגאוניה)
Source published in: 
האשכול: 1 (1898), 129—145; 2 (1899), 177—191; 3 (1900), 189—204; 4 (1902), 150—181.
Publishing place: 
קרקוב
Date: 
1898
Publication Language: 
Remarks: 

Appeared in an extended form as a book, 1903.

Community: