באריסלאוו-דראהאוויטש – דער געוועזענער צענטער פון חסידות און ציוניזם אין גאליציע

Author: 
קירשנבוים, יעקב
Publication title: 
באריסלאוו-דראהאוויטש – דער געוועזענער צענטער פון חסידות און ציוניזם אין גאליציע
Source published in: 
אונזער שטימע, שנה 4, 4—5 (יוני-יולי 1945), 3—5.
Publisher: 
גאליציאנער פארבאנד
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1945
Publication Language: 
Remarks: 

[Borysław-Drohobycz - the former center of Chassidism and Zionism in Galicia]

Community: