ההשכלה במזרח אירופה והקראים: דימוי ומציאות

Author: 
ברטל ישראל
Publication title: 
ההשכלה במזרח אירופה והקראים: דימוי ומציאות
Source published in: 
דברי הקונגרס העולמי האחד-עשר למדעי היהדות, ירושלים, ג'-י' בתמוז תשנ"ג – 22—29 ביוני 1993, חטיבה ב, כרך 2, 15—22:
Publisher: 
האיגוד העולמי למדעי היהדות
Publishing place: 
ירושלים
Date: 
1993
Publication Language: 
Subjects: 
Remarks: 

Including references to the approaches and attitudes of Galician scholars and writers, anong them Reuben Fahn (15,21), Raphael Mahler (16-17), Mendel Lefin (16-17), Nachman Krochmal (17,20), and Simhah Pinsker (20).
An extended version from 2011, in: Shapira Dan D.Y. and Daniel J. Lasker (eds.), Eastern European Karaites in the Last Generations, Jerusalem 2011, 57-67.

ליטא ופולין

Author: 
שור, נתן
Publication title: 
ליטא ופולין
Source published in: 
הנ"ל, תולדות הקראים, 132—144.
Publisher: 
מוסד ביאליק
Publishing place: 
ירושלים
Date: 
2003
Publication Language: 
Subjects: 
Remarks: 

On the Karaites in Galicia during the Austrian period - mainly 139 (and more, according to index: Galicia, Halicz and Kukizów).
An extended version of his english book: Schur Nathan, History of the Karaites, Frankfurt am Main 1992.

Lithuania and Polen

Author: 
Schur, Nathan
Publication title: 
Lithuania and Polen
Source published in: 
idem, History of the Karaites (Beiträge zur Erforschung des Alten Testaments und des antiken Judentums, 29), 107-112.
Publisher: 
Peter Lang
Publishing place: 
Frankfurt am Main
Date: 
1992
Publication Language: 
Subjects: 
Remarks: 

On the Karaites in Galicia during the Austrian period - 111-112.
In Hebrew, in an extended version:Nathan Schur , The history of the Karaites, Jerusalem 2003.

Evidence of a Previously Undocumented Karaite Presence in Galicia

Author: 
Miller, Philip E.
Publication title: 
Evidence of a Previously Undocumented Karaite Presence in Galicia
Source published in: 
Studies in Bibliography and Booklore, 17 (1989), 36-42.
Publisher: 
Library of Hebrew Union College-Jewish Institute of Religion
Publishing place: 
Cincinnati
Date: 
1989
Publication Language: 
Subjects: 

תולדות היהדות הקראית: קורות חיי הקהילה הקראית בגלות ובארץ ישראל

Author: 
אלגמיל, יוסף
Publication title: 
תולדות היהדות הקראית: קורות חיי הקהילה הקראית בגלות ובארץ ישראל
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1981
Publication Language: 
Subjects: 
Remarks: 

Including segments on the following communities: 15-71 - Halicz (include chapters on Joseph Leonowicz and Daviv Kuzikov); Kukizów - 56-61.

Empire autrichien

Author: 
Szyszman, Simon
Publication title: 
Empire autrichien
Source published in: 
idem, Le Karaisme: ses doctrines et son histoire, 114—115.
Publisher: 
L’Age d’homme
Publishing place: 
Lausanne
Date: 
1980
Publication Language: 
Subjects: 
Remarks: 

On Austrian Galicia's Karaites.

ספר הקראים(כתבי ראובן פאהן, חלק ראשון)

Author: 
פהן, ראובן
Publication title: 
ספר הקראים(כתבי ראובן פאהן, חלק ראשון)
Publishing place: 
בילגוריי - לבוב
Date: 
1929
Publication Language: 
Remarks: 

Including two articles dealing with Karaism and Galicia:
26-59 - 'About the Karaites in Galicia (Little Poland)' [an improved version of his article of 1910 in 'HaKedem']: about the beginning of their settling there (26-30), Karaites in Lemberg (31-32), in Halicz and Kukizów (from 32 and onward), from 36 - about the Austrian period as well as about Karaite public figures, mainly cantors, and among them Moses ben Shmuel (45), Joshua ben Mordecai (45-46), Shmuel ben Moses (46), Abraham Leonowicz (47-49), his son Joseph (50-52), his brother-in-law Jeshua Joseph Mordkowicz (53-55), Zerach Leonowicz (55-56), Simha Leonowicz (56-57), Shalom Nowachowicz (57-58), his son Dr. Zacharias (58-59), and Zerach Zarachowicz (59).
65-141 - 'Jewish Maskilimand Karaite Scholars': Improved edition of the essay published in 'HaTekufah' in 1921 - regarding Galicia: Chapter 2 (76-90): mainly from page 81, about the Karaitemaskil, David of Kukizów and his relationship with Nachman Krochmal (81-88), about Abraham Leonowicz and his relations with Jewishmaskilimfrom within Galicia, among them Krochmal, Samson Bloch, Daniel Hartenstein of Brody and Samual Leib Goldenberg, and outside of Galicia (88-90); Chapter 4 (102-122): about Simhah Pinsker's research on Karaites (108-111), of Hirsch Mendel Pineles' criticism of him for this work (111), about Joseph Leonowicz of Galicia and his friendship with the Hungarian maskil Joseph Moses Levi (116-118) and with Moshe Tenenbaum of Tarnopol (118), about the influence of the Galician Jews on the Halicz Karaites (119-120) and about Zerach Leonowicz of Halicz's becoming close to Rabbinical Judaism (120).

ישוב של קראים בגליציא

Author: 
פהן ראובן
Publication title: 
ישוב של קראים בגליציא
Source published in: 
העולם, שנה 1 (1907), גיליון ח', 20.2, 86—87, גיליון ט', 27.2, 98—99.
Date: 
1907
Publication Language: 
Subjects: 

לקורות הקראים בפולין

Author: 
בלבן, מאיר
Publication title: 
לקורות הקראים בפולין
Source published in: 
התקופה, 16 (1923), 293—307, 21 (1924), 226—235, 25 (1929), 450—487.
Date: 
1923
Subjects: 
Remarks: 

Including references to the Kara'ite communities in Galicia in chapters: 'I Lemberg and Halych' (16 (1923), 301-307); 'II Kockizov' (21 (1924), 226-235).

משכילי ישראל וחכמי מקרא: לתולדות ההשכלה וספרותה

Author: 
פהן, ראובן
Publication title: 
משכילי ישראל וחכמי מקרא: לתולדות ההשכלה וספרותה
Source published in: 
התקופה, כרכים 12—15 (1922): 12, 189—213 (פרקים 1—2); 13, 244—274 (פרקים 3—4); 14—15, 398—416 (פרק 5).
Publishing place: 
ורשה
Date: 
1922
Remarks: 

And in the improved version, in his book, 'Sefer Ha-Kara'im', 1929, 65-141.