תולדות ה'קהל' הגליצי

Author: 
גלבר, נתן מיכאל
Title: 
תולדות ה'קהל' הגליצי
Published in: 
סנונית, ירחון לעניני החיים, לספרות ומדע, שנה 1, חוברת ו-ז, חשוון תרע"ב, 1911, 88—93.
Publishing place: 
לבוב
Date: 
1911
Publication Language: 
Remarks: 

On developments from the beginning of the Austrian period, from - 91

היהודים בגאליציאה

Author: 
זילברבוש, דוד ישעיהו
Title: 
היהודים בגאליציאה
Published in: 
השחר, שנה 10 (תר"מ), 10—17, 64—69, 114—118, 161—169, 255—257.
Publishing place: 
וינה
Date: 
1880
Publication Language: 
Remarks: 

Including the following parts: First essay (10-17, 64-69, 114-118): 10-14 - A. 'The Rabbis of the Torah and the Rebbes of the Hassidim'; 14-17 - B. 'The jewish Community Leaders Committee in Lemberg'; 64-69 - C. 'The Magnificent Torah in the Ugly Vessel'; 114-118 - D. 'Factions in Israel'.
Second essay (161-169, 255-257): 'The Jewish People and the Poles'.