Korespondencja w sprawach zażaleń i protestów c...

CAHJP Code: 
HM3/1406.08
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawach zażaleń i protestów członków gmin żydowskich przeciw dokonanym wyborom zwierchności gminnej, zawyszonym datkóm domiestykalnym, taksom pogrzebowym, poborom za wpisy metrykalne, głoszenie zapowiedzi i zakazóm prowadzenia rzezi rytualnej bez konsensu z miast: Wołanka, Złoty Ponók, Bołszowce, Sambor, Dziedziłów, Jaryczów, Rudki, Rzeszów, Wiśnicz Nowy, Chrzanów, Wieliczka, Łańcut, Brzeżany, Nisko, Kuty, Klasno, Strzyżów, Bobowa.

Date of item:

from: 
1905
  -  
to: 
1905
Size: 
77
Language: 
German וגם Polish
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51, д.704
Site collections: 

Korespondencja w sprawie wyposadzenia kandydató...

CAHJP Code: 
HM3/1406.02
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie wyposadzenia kandydatów na stanowisko rabinów (z wykazen nazwisk) z wymaganiem od nich dowodu ogólnego wykształcenia z miast: Sądowa Wisznia, Jaworów, Sieniawa, Kanczuga.
Zawierają zwrocenie gminy żydowskiej w Mielcu w sprawie otrzymania dozwolenia na pobory nadzwyczajne w celach budowy łazni rytualnej.

Date of item:

from: 
1904
  -  
to: 
1904
Size: 
32
Language: 
German וגם Polish
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51, д.635
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zażaleń członków gmin ...

CAHJP Code: 
HM3/1406.01
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zażaleń członków gmin żydowskich na zawyszenie poborów domestykalnych, nieprawidłowe prowadzenie księg metrykalnych, przeciw zakazu przywatnych bożnic, zmiany imion i nazwisk własnych, z miast, t. IV: Horodenka, Mikołajów, Lipnik, Jordanów, Rymanów, Kamień, Sokołów, Wadowice, Biała, Potok Złoty, Tarnoruda, Mielec.

Date of item:

from: 
1904
  -  
to: 
1904
Size: 
134
Language: 
German וגם Polish
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51, д.631
Tags: 
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zażaleń członków gmin ...

CAHJP Code: 
HM3/1405.10
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zażaleń członków gmin żydowskich na zawyszenie poborów domestykalnych i przy pochowaniu zwłok, nieprawidłowe prowadzenie księg metrykalnych, przeciw winikom wyborów do rad gminnych i zarządów bożnic, zakazu zmiany statutów gminnych, imion i nazwisk własnych, z miast, t. III: Stanisławów, Nowy Targ, Klasno, Olkieniki, Jaworów, Milówka, Tarnobrzeg, Jordanów, Kołomyja, Gliniany, Budzanów, Drohobycz, Sokołów, Mielec, Podgórze. W sprawie:
- List rabina gminy żydowskiej Lwowa Jechezkela Caro, dotyczący zbadania żydowskiego imenia "Hersz";
- Rekurs Josefa Rotenberga przeciw zbadania jego ogólnego wykształcenia przy obsadzeniu posady rabina w Skole.

Date of item:

from: 
1904
  -  
to: 
1904
Size: 
142
Language: 
German וגם Polish
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51, д.630
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zażaleń członków gmin ...

CAHJP Code: 
HM3/1405.09
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zażaleń członków gmin żydowskich na zawyszenie poborów domestykalnych, nieprawidłowe prowadzenie księg metrykalnych, przeciw cofnięcia zezwoleń na budowe rzezni drobiu i lazeń parowych, poboru oplat od mąki paschalnej, zakazu zmiany imion własnych, z miast, t. II: Rudnik, Tuchów, Tyśmienica, Sędziszów, Uhnów, Budzanów, Rohatyn, Dobromil, Mościska, Kozowa, Gliniany, Jordanów.
W sprawie: Odrzucenie przez Starostwo protestów przeciw wyboru Naftali Herscha Silbersteina rabinem w Cieszanowie;
Rozpatrzenie, dotyczące przymusowego powrotu nieofitki Elli Datner do domu rodziców w Białej;

Date of item:

from: 
1904
  -  
to: 
1904
Size: 
135
Language: 
German וגם Polish
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51, д.629
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zażaleń członków gmin ...

CAHJP Code: 
HM3/1405.08
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zażaleń członków gmin żydowskich na zawyszenie poborów domestykalnych i przy pochowaniu zwłok, nieprawidłowe prowadzenie ksiięg metrykalnych, przeciw zamknięcia łazeń rytualnych, zakazu o zmianie statutów gminnych i imion własnych, z miast, t. I: Stryj, Złotniki, Mikulińce, Kozowa, Przemyśl, Myszyn, Jabłonów, Biała, Niemirów, Stanisławów, Krasiczyn, Tarnów, Żółkiew, Trembowla, Mielec, Rohatyn, Szczurowice, Klasno, Niżniów, Kniaże, Nowe Sioło. Zawierają rekursy rabinów przeciw zbadania kwalifikacji osobistej przy piastowaniu do urządu rabina z miast: Złoty Potók i  Szczurowice.

Date of item:

from: 
1904
  -  
to: 
1904
Size: 
163
Language: 
German וגם Polish
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51, д.628
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zażaleń członków gmin ...

CAHJP Code: 
HM3/1405.07
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zażaleń członków gmin żydowskich na nadużycia i przekrocenia statutów wyborczych, który stali się podczas wyborów do zwierchności gmin żydowskich i zarządów bożniczych, i na nieprawne ukonstytuowanie nowoobranych zarządów wyznaniowych z miast: Mielec, Bukowsko, Buczacz, Lutowiska, Sadagóra, Halicz, Dubiecko, Przemyśl, Ottynia, Sołotwina, Chodorów, Dobczyce, Klasno, Dąbrowa, Gwożdziec, Nisko, Strzeliska, Trembowla, Żurawno, Radymno, Wieliczka, Kulików, Rozdól.
Zawierają rownież rozpatrzenie zażalen na wyniki wyborcze w gminach nieżydowskich.

Date of item:

from: 
1904
  -  
to: 
1904
Size: 
146
Language: 
German וגם Polish
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51, д.627
Tags: 
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zażaleń członków gmin ...

CAHJP Code: 
HM3/1405.06
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zażaleń członków gmin żydowskich na nadużycia przełożonych izraelickich gmin wyznaniowych, dotyczących  ukladania statutów, zawyszonych poborów domiestykalnych i nieprawidłowego prowadzenia księg metrykalnych z miast: Sokołówka, Mikołajów, Śniatyn, Drohobycz, Limanowa, Marjampol, Mielec.

Date of item:

from: 
1903
  -  
to: 
1904
Size: 
48
Language: 
German וגם Polish
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51, д.556
Site collections: 

Proekty budżetów gmin wyznaniowych izraelickich...

CAHJP Code: 
HM3/1405.03
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Proekty budżetów gmin wyznaniowych izraelickich z miast Witków Nowy i Busk.

Date of item:

from: 
1903
  -  
to: 
1903
Size: 
23
Language: 
German וגם Polish
Country: 
Community: 

Korespondencja, dotycząca dostarczeń przelimina...

CAHJP Code: 
HM3/1405.01
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja, dotycząca dostarczeń przeliminarzów budżetowych gmin żydowskich z wykazem żródeł ich napełnenia, sprawozdań o przeprowadzenie wyborów rad gminnych, wyposadzenie rabinów i ukonstytuowania przełożeństw wyznaniowych z miast: Myślinice, Jordanów, Bohorodczany, Sołotwina, Bóbrka, Dąbrowa, Szczucin, Żabno, Czortków, Jagielmica, Ułaszkowce, Zmigród, Suchostaw, Uhnów, Magierów, Niemirów, Bołszowce, Bukaczowce, Bursztyn, Knihynicze, Gwożdziec, Głogów, Błażowa, Rzeszów, Głogów, Tyczyn, Mielec, Radomysl, Korczyn, Dukla, Buczacz, Potok Złoty, Uście Zielone, Barysz, Jazłowiec, Monasterzyska, Rozdól, Żydaczów, Strzyżow, Frysztak, Łanczyn, Ropczyce, Dębica, Brzozowa, Sieniawa, Tarnobrzeg, Rozwadów, Baranów, Tłumacz, Ottynia, Tyśmienica, Niżniów, Jaworów, Krakowiec, Lisko, Wola Michowa, Stryj, Stary Sambor, Chyrów.
Zawierają podanie Gminy żydowskiej w Łyścu do obsadzenia posady rabina kandydatem, nie mającem przepisanej kwalifikacji na urząd rabinacki.

Date of item:

from: 
1901
  -  
to: 
1901
Size: 
228
Language: 
German וגם Polish
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51, д.438
Site collections: