חיפוש מתקדם

Search here for items found in our research. Alternatively, you can search inside the items by their type - see links on the right.

כל הפריטים במאגר המידע

שם הפריט סוג הפריט שנים קהילות
1. Andrychów קהילות אנדריכוב
2. Babcze קהילות
3. Babince קהילות
4. Baligród באליגרוד קהילות Baligród באליגרוד
5. Baranezyce קהילות
6. Baranów קהילות באראנוב
7. Bartsitse Dolne קהילות
8. Bartsitse Gurne קהילות
9. Barwinek קהילות בארווינק
10. Barysh קהילות
11. Batyatyche קהילות
12. Bavoriv קהילות
13. Bednaruv קהילות
14. Bedohora קהילות
15. Begonitse קהילות
16. Belotyn קהילות
17. Belz קהילות Belz
18. Bendnilci קהילות
19. Berekiresz קהילות
20. Berezhany קהילות
21. Bialostok קהילות
22. Bibrka קהילות
23. Biecz קהילות
24. Bielsko-Biała קהילות
25. Bilche Zlote קהילות