Mogylnytsa

שם באנגלית: 
Mogylnytsa
שם באוקראינית: 
Могильниця
שם בפולנית: 
Mogielnica
מחוז מנהלי: 
pow. Trembowla, woj. Tarnopol
אוספי אתרים: 

Raytarovitse

שם באנגלית: 
Raytarovitse
שם באוקראינית: 
Райтаревичі
שם בפולנית: 
Rajtarowice
אזור היסטורי-תרבותי: 
Eastern Galicia
מחוז מנהלי: 
w., pow. Sambor, woj. Lwów
אוספי אתרים: 

Posada Olkhovska

שם באנגלית: 
Posada Olkhovska
שם בפולנית: 
Posada Olchowska
אזור היסטורי-תרבותי: 
Eastern Galicia
מחוז מנהלי: 
pow.Sanok, woj.Lwów
אוספי אתרים: 

Gduv

שם באנגלית: 
Gduv
שם בפולנית: 
Gdów
אזור היסטורי-תרבותי: 
Western Galicia
מחוז מנהלי: 
pow.Myślenice, woj.Kraków
אוספי אתרים: 

Myshyn

שם באנגלית: 
Myshyn
שם באוקראינית: 
Мишин
שם בפולנית: 
Myszyn
אזור היסטורי-תרבותי: 
Eastern Galicia - Prikarpattia
מחוז מנהלי: 
pow. Kołomyja, woj.Stanisławów
אוספי אתרים: 

Dobchytse

שם באנגלית: 
Dobchytse
שם בפולנית: 
Dobczyce
אזור היסטורי-תרבותי: 
Western Galicia
מחוז מנהלי: 
pow. Myslenice, woj. Kraków
אוספי אתרים: 

Skavina

שם באנגלית: 
Skavina
שם בפולנית: 
Skawina
אזור היסטורי-תרבותי: 
Western Galicia
מחוז מנהלי: 
pow. i woj. Kraków
אוספי אתרים: 

Budki Neznanovski

שם באנגלית: 
Budki Neznanovski
שם באוקראינית: 
Будки Незнанівські
שם בפולנית: 
Budki Nieznanowski
אזור היסטורי-תרבותי: 
Eastern Galicia
מחוז מנהלי: 
Kamyonka Strumilova
אוספי אתרים: 

Zhelekhiv Velykii

שם באנגלית: 
Zhelekhiv Velykii
שם באוקראינית: 
Желехів Великий
שם בפולנית: 
Żelechów Wielki
אזור היסטורי-תרבותי: 
Eastern Galicia
מחוז מנהלי: 
Kamyonka Strumilova
אוספי אתרים: 

Wykazy wyborców do Senatu w m. Brzeżany  z zazn...

CAHJP Code: 
CD/385.02
Original name: 

Wykazy wyborców do Senatu w m. Brzeżany  z zaznaczeniem wieku i zawodu. T.II.

Date of item:

from: 
1922
  -  
to: 
1922
Size: 
62
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.30, оп.1, д.4
Site collections: