Korespondencja w sprawie reorganizacji początko...

CAHJP Code: 
HM3/1309.06
Collection name: 
Rada szkolna krajowa we Lwowie
Original name: 

Korespondencja w sprawie reorganizacji początkowych szkół trywialnych okręgu Trembowelskiego. W sprawie - korespondencja dotycząca otwarcia w Husiatynie 4-kłasowej szkoly handłowej.

Date of item:

from: 
1880
  -  
to: 
1918
Size: 
184
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.178, оп.2, д.1963
Site collections: