Husiatyn

שם באוקראינית: 
Гусятин
שם בפולנית: 
Husiatyn
שם בעברית: 
הוסיאטין
אזור היסטורי-תרבותי: 
Eastern Galicia
מחוז מנהלי: 
Ternopil Region
נתוני אוכלוסייה: 

שנה     

    כלל האוכלוסיה

      מספר היהודים

1765

(?)

1208

1880

5214

3782

1890

6060

4197

1900

5736

3648

1910

5799

3288

1921

2104

368

1931

(?)

388

 

הוסיאטין יושבת על גדות נהר זברוץ', משני עבריו, כ65 ק"מ דרומית ומזרחית לטרנופול. מיקומה זה השפיע רבות על התפתחותה של העיר בכלל, ועל קורות היהודים בה בפרט.

הוסיאטין נוסדה בתחילה ככפר, ובשנת 1559 נתן המלך זיגמונט השני את הזכות ליאן סוויארשץ' מאולכוביץ להפוך אותה לעיר. חבל ארץ פורה זה אמנם הביא להתפתחותה המהירה של העיר, אך סכסוכים ומלחמות הביאו לחורבנה של העיר מספר פעמים. בשנת 1594 שרף והחריב את העיר סמיון נאליביקה, מפקד גדוד של קוזאקים שנקם את הריגת אביו בידי בעלי העיר. בשנת 1645 ביצר בעלי העיר קלינובסקי את הגדה המזרחית של העיר, ביצר את טירתו והקיף את העיר חומה. אמנם, במאי 1648 נשבה קלינובסקי בידי הטטארים והקוזאקים בקרב קורסון, ואף טירתו של קלינובסקי נשדדה. העיר הצליחה לעמוד במספר מתקפות בשנים 1651-1655, אך בשנת 1672 בעקבות מתקפת העות'מנים כנגד ממלכות פולין, עברה הוסיאטין לשלטון העות'מני משך כשלושים שנה, עד שהוחזרו לממלכת פולין חבלי פודוליה וחלקים מאוקראינה בעקבות שלום קרלוביץ. בתקופת השלטון העות'מני פותחה העיר ואף נבנו בה כמה מבנים מפוארים.