השמש

Title: 
השמש
Subtitle: 
[מכתב עתי המודיע כל הנעשה תחת השמים. [...] לתורה וחכמה, משל ומליצה [...]. מרים קרן-עמו ושפתו [...]
Editor/Editors: 
הירש לייב גוטליב
Publishing place: 
Kolomea
Typography: 
M. Bilous
Published from: 
1889
Published until: 
1889
Language: 
Description: 

A literary bi-weekly periodical with a nationalist orientation, including essays in a variety of genres including news, literary works, articles and popular science, and correspondence. 

Remarks: 

העורך מציין שהגיליון הוא הראשון לרבע השלישי של השנה השניה. לא ברור האם אכן החל לצאת שנה קודם לכן, או שהכוונה לכך שהשנה הראשונה היא שנת תרל"ט 1878, שבה הוציא העורך בסיגט לפחות 10 גיליונות מעיתון בשם זה, הראשון בהם מיום 9.10.1878.

במודעה בראש הגיליון מ-1889 העורך מציין שהוא מוציא שבועון  נוסף, 'החרסה', וכנראה הוציא את שני השבועונים לסירוגין; לפי מנדל פרובסט העורך החל להוציא את 'החרסה' ב-1888.  

ספרות: פרובסט, מנדל, 'העתונות העברית בהתפתחותה הכרונולוגית', אחיאסף, ורשה תרפ"ג, 254—255; Lin, Josef, Die hebräische Presse: Werdegang und Entwicklungstendenzen, Jalkut, Berlin 1928, 260 ; גלבוע, מנוחה, לקסיקון העיתונות העברית במאות השמונה-עשרה והתשע-עשרה, מוסד ביאליק ואוניברסיטת תל-אביב, ירושלים 1992, 281—283.

Object type: 
Periodical