ציון

Title: 
ציון
Subtitle: 
לתועלת שפת-קדשנו וספרותנו
Editor/Editors: 
אהרן הירש זופניק
Publishing place: 
Drohobycz
Typography: 
A.H. Żupnik
Published from: 
1886
Published until: 
1888
Language: 
Description: 

A periodical for Wissenschaft des Judentums, and belles letters, of which three issues appeared. Contributors were mainly from Galicia, alongside some others.

Remarks: 

ירחון, 3  חוברות: 1, אפריל 1886; 2, אייר תרמ"ו, מאי 1886; 3, טבת תרמ"ח, ינואר 1888.

המשך: ציון: מכ"ע מקדש לחכמת-ישראל ולספרותו [...], יוצא לאור מדי חדש בחדשו, בעריכת אהרן הירש זופניק,

חוברות א-ה/ו, דפוס א"ה זופניק, דרוהוביץ' תשרי תרנ"ז – שבט-אדר תרנ"ז.

ספרות: Lin, Josef, Die hebräische Presse: Werdegang und Entwicklungstendenzen, Jalkut, Berlin 1928, 635 ; גלבוע, מנוחה, לקסיקון העיתונות העברית במאות השמונה-עשרה והתשע-עשרה, מוסד ביאליק ואוניברסיטת תל-אביב, ירושלים 1992, 329—330, 414. 

Object type: 
Periodical