זמרת הארץ

Title: 
זמרת הארץ
Editor/Editors: 
שמחה רבנר
Publishing place: 
Jassy
Typography: 
H. Goldner
Published from: 
1872
Published until: 
1877
Language: 
Description: 

A maskilic quarterly of which two issues appeared. Its editor as well as most of the contributors were from Galicia

Remarks: 

זמרת הארץ: הוא מכתב עתי חוברת אחת בכל תקופת השנה. בה יבואו: א) 'פרי עץ הדר': והמה שירי הגיון ושירים עתיקים – וחדות. ב) 'כפות תמרים': ביאורים במקרא בתלמוד ומדרשים, חקרי לשון ומאמרי חכמה ותושיה. ג) 'ענף עץ עבות': תולדות גדולי ישראל מאז היה לגוי ועד היום הזה. ד) 'ערבי נחל': ספורים בדוים, בקורת ספרים, ומעמד אחינו בארץ רומאניה, בעריכת מתתיהו שמחה רבנר, ה' גולדנר, יאסי אביב 1872 [תרל"ב] – קיץ תרל"ז 1877.

כולל כותרת בגרמנית:  . Vierteljahres-Schrift.  Simrath ha-arez. Ebräisches Organ für Religion und Bildung

ספרות: גלבוע, מנוחה, לקסיקון העיתונות העברית במאות השמונה-עשרה והתשע-עשרה, מוסד ביאליק ואוניברסיטת תל-אביב, ירושלים 1992, 246—247. 

Object type: 
Periodical