בכורי העתים

Title: 
בכורי העתים
Subtitle: 
בכורי העתים, הם פרי תבואה לשנת [...], הכוללים כמה דברים נחמדים, ועניני מדע ותועלת, נועדים לברכת הורים, להוביל שי לבניהם השומעים לקולם, למען ישמע חכם ויוסיף לקח, איין ניטצליכעס אונד לעהררייכעס געשעפטס- אונד אונטערהאלטונגסבוך אויף דאז יאהר [...] צום נייאיאה
Editor/Editors: 
שלום הכהן, משה סגל לנדא, שלמה פרגמנטר, יששכר בר שלזינגר, יצחק שמואל רג'יו, ויהודה ייטלס
Publishing place: 
Wien
Typography: 
Anton Edl. v. Schmid
Published from: 
1820
Published until: 
1831
Language: 
Description: 

שנתון משכילי ספרותי ומדעי, בעיקר בעברית, ומיעוטו בגרמנית באותיות עבריות; כתב העת היהודי הבולט והמתמיד ביותר בשעתו, שבו כתבו מיטב הסופרים והחוקרים של הדור, בעיקר מתחומי האימפריה האוסטרית, ובמיוחד מגליציה; במחברים – שלמה יהודה רפפורט, שמואל דוד לוצטו, יצחק שמואל רג'יו, בני משפחת ייטלס, יצחק ארטר ומאיר לטריס; כלל שלל חיבורים במגוון סוגות, בהן מאמרים, ביוגרפיות, מחקרים חלוציים בחכמת ישראל ובלשון עברית, שירים וסיפורים.

Remarks: 

כותרות עמודי השער:

1 – בכורי העתים, הם פרי תבואה לשנת תקפ"א, הכוללים כמה דברים נחמדים, ועניני מדע ותועלת, נועדים לברכת הורים, להוביל שי לבניהם השומעים לקולם, למען ישמע חכם ויוסיף לקח, איין ניטצליכעס אונד לעהררייכעס געשעפטס- אונד אונטערהאלטונגסבוך אויף דאז יאהר [...] צום נייאיאהרס-געשענק פיר געבילדעטע הויזפעטער אונד הויזמיטטער אלס פרעמיענבוך פיר דיא פלייסיגע יוגענד, Bikure haitim, erste Früchte der Zeiten, 1820.

2 – בכורי העתים, הם פרי תבואה לשנת תקפ"ב, [...], 1821.

3 – [...] לשנת תקפ"ג, [...], 1822.

4 - בכורי העתים: מנחת בכורים לראשית שנת תקפ"ד, חבור כולל דברי חכמים וחידתם, אשר עודם בחיים חיתם, לדעת חכמה ומוסר, להבין אמרי בינה, ועוד נלוה אליהם: מבחר המאסף, 1823.

5 – בכורי העתים: מנחת בכורים לראשית שנת תקפ"ה, 1824.

6 – בכורי העתים: מנחת בכורים לראשית שנת תקפ"ו, חבור כולל דברי חכמים וחידתם, ועניני מדה ותועלת, לדעת חכמה ומוסר, להבין אמרי בינה, ועוד נלוה אליהם מבחר המאסף, 1825.

7—12 – כנ"ל, 1826—1831. 

 

ספרות: פרובסט, 240; לין, 110; גלבוע, 61—66; Alexandre Messer, "Historical Background of Bikkurei ha-Ittim", Revue Europeenne des Etudes Hebraiques 8 (2003), pp. LV-LXV.; משה פלאי, בכורי העתים – ביכורי ההשכלה: מפתח מוער לבכורי העתים, כתב העת העברי של ההשכלה בגליציה (תקפ"א—תקצ"ב), ירושלים: מאגנס, 2005; הנ"ל, "כתבי העת העבריים הראשונים של ההשכלה העברית: המעבר מ'המאסף' (1783—1811) ל'בכורי העתים' (1820—1831)", קשר, 34 (2006), עמ' 61—77; Idem, "'Biqqure Ha-'Ittim are the First Fruits ... Which Include Some Nice Things and Matters of Knowledge and Benefit': The Hebrew Periodical of the Haskalah in Galicia", Zutot, 4 (2004/ 2007), pp. 122-131

Object type: 
Periodical