תשובות, חידושים ומכתבים מגאוני ישראל

Title: 
תשובות, חידושים ומכתבים מגאוני ישראל
Published in: 
הדרום, יב (אלול תש"ך), 55—58
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1960
Publication Language: 
Remarks: 

Includes the chapter:
שתי תשובות ממהרש"ם זצ"ל' (55—56).