אַל טל ואַל מטר': שרה שפירא, האישה הראשונה בתולדות הזמר העברי

Author: 
הכהן, אליהו
Title: 
אַל טל ואַל מטר': שרה שפירא, האישה הראשונה בתולדות הזמר העברי
Published in: 
בלוג 'עונג שבת', 15.2.2019
Date: 
2019
Publication Language: