הקנאות פנים רבות לה: השקפותיהם ודרכי פעולתם של ארבעה רבנים הונגרים קנאים

Author: 
קרן-קרץ, מנחם
Title: 
הקנאות פנים רבות לה: השקפותיהם ודרכי פעולתם של ארבעה רבנים הונגרים קנאים
Published in: 
‏מורשת ישראל, 19 ,2 (2021), 321—348
Publishing place: 
אריאל
Date: 
2021
Publication Language: 
Remarks: 

Includes the chapter 'ידו בכול: ר' חיים אלעזר שפירא (הרבי ממונקטש)'' (331—336).