תשובות, חידושים ומכתבים מגאוני ישראל

Author: 
רובינשטיין, יהודה
Title: 
תשובות, חידושים ומכתבים מגאוני ישראל
Published in: 
הדרום, יא (ניסן תש"ך), 168—178
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1960
Publication Language: 
Remarks: 

169, note 2 - on Rabbi Nathan Stern