חתכי נעורים: ההדפסים המוקדמים של ליאו רוט', הנ"ל (אוצר), תכי נעורים: ההדפסים המוקדמים של ליאו רוט, 43-37

Author: 
שגב, יקיר (אוצר)
Title: 
חתכי נעורים: ההדפסים המוקדמים של ליאו רוט', הנ"ל (אוצר), תכי נעורים: ההדפסים המוקדמים של ליאו רוט, 43-37
Publisher: 
חנינא, מקום לאומנות עכשווית
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
2019
Publication Language: