תפארת ישראל: עובדות מענינות וזכרונות מחיי הרבי הזקן מטשורטקוב זצ"ל

Author: 
שיינפלד, שבתי
Title: 
תפארת ישראל: עובדות מענינות וזכרונות מחיי הרבי הזקן מטשורטקוב זצ"ל
Published in: 
שיינפלד, שבתי, תקופות ואישים, 12-9
Publisher: 
נצח
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1952
Publication Language: