תפארת ישראל' ובית רוז'ין: פעילותם של אדמו"רי בית רוז'ין ביישוב ארץ-ישראל וירושלים

Author: 
שפיגל, אברהם חנוך
Title: 
תפארת ישראל' ובית רוז'ין: פעילותם של אדמו"רי בית רוז'ין ביישוב ארץ-ישראל וירושלים
Published in: 
גפני, ראובן, בן-גדליה, יוחאי, גלמן, אוריאל (ע'), גבוה מעל גבוה, 44-31
Publisher: 
יד יצחק בן צבי
Publishing place: 
ירושלים
Date: 
2016
Publication Language: 
Subjects: 
Remarks: 

Mainly about Rabbi Abraham Jacob Friedman.