דמעות לישרים: על מות [...] יעקב שמואל ביק [...] יהודה ליב מיזיס

Author: 
[אברה]ם [נוטקי]ש
Title: 
דמעות לישרים: על מות [...] יעקב שמואל ביק [...] יהודה ליב מיזיס
Published in: 
דפוס ש. מייארהופר
Publishing place: 
ז'ולקייב
Date: 
1831
Publication Language: