תפארת היהדות באירופה שנחרבה בידי הנצים: עדותו של פרופ' שלום בארון מאוניברסיטת 'קולומביה' – במשפט אייכמאן

Title: 
תפארת היהדות באירופה שנחרבה בידי הנצים: עדותו של פרופ' שלום בארון מאוניברסיטת 'קולומביה' – במשפט אייכמאן
Published in: 
הדאר, 40, כה (5.5.1961), 434—435
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1961
Publication Language: