תחת צורת: מורי מאלפני תורה, החכם המליץ המפואר מוה' משה צבי ענסר נר"ו

Author: 
לביץ, משה יהודה
Publication title: 
תחת צורת: מורי מאלפני תורה, החכם המליץ המפואר מוה' משה צבי ענסר נר"ו
Source published in: 
כוכבי יצחק, 15 (1851), 63
Publishing place: 
וינה
Date: 
1851
Publication Language: