W sprawie  pozewu Israela Gelmana w m-ku Suchos...

CAHJP Code: 
CD/376.09
Original name: 

W sprawie  pozewu Israela Gelmana w m-ku Suchostaw przeciw Petrowi Małajnowi w m-ku Jabłonów o naruszenie w posiadaniu najemnem sadu owocowego w Jabłonowie (pow. Kopyczyńce).

Date of item:

from: 
1921
  -  
to: 
1921
Size: 
23
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.125, оп.1, д.590
Site collections: